Menu Sluiten

LIONSCLUB SON EN BREUGEL

Lionsclubs zijn clubs waarin aangesloten Lions op vriendschappelijke basis samenwerken om iets te kunnen beteken voor de samenleving. Door hun uiteenlopende achtergronden geven zij elkaar en anderen inzicht in hun manieren van denken en doen: het kan ook anders en dat werkt inspirerend.

De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap. Ook de Lionsclub Son en Breugel is voor de leden een ontmoetingsplaats voor gedachtewisseling en een inspiratiebron voor dienstbare activiteiten voor de (lokale) samenleving, zonder persoonlijke financiële voordelen na te streven.

De Lionsclub Son en Breugel heeft een samenstelling van leden uit de volle breedte van de maatschappij. De ongeveer 30 leden variëren in leeftijd van 40 tot zelfs boven de 70 jaar. Kandidaat-leden worden, volgens goed Lions-gebruik, door zittende leden gevraagd om toe te treden tot de Lionsclub Son en Breugel

 

OORSPRONG

De basis voor de Lions als organisatie werd in 1917 gelegd door de 38-jarige zakenman Melvin Jones uit Chicago. Hij enthousiasmeerde de leden van zijn business club om hun talenten ook in te zetten om de samenleving te verbeteren. Die oproep vond in meer plaatsen gehoor, wat leidde tot de oprichting van de Association of Lionsclubs op 7 juni 1917 in Chicago. Ook in Canada werd dit initiatief gevolgd, zodat in 1920 Lionsclubs International kon worden opgericht. Mexico volgde in 1927. In de tientallen jaren daarna groeide de organisatie gestaag, met nieuwe clubs in Europa, Azië en Afrika.

Het Mission Statement van Lions Clubs International: “To create and foster a spirit of understanding among all people for humanitarian needs by providing voluntary services through community involvement and international cooperation.”

De eerste Nederlandse club werd opgericht op 29 september 1951 in Amsterdam. Den Haag en Rotterdam volgden spoedig. Op 1 mei 1982 werd de Lionsclub Son en Breugel opgericht. Dit betekent dat de Lionsclub Son en Breugel in 2022 haar 40-jarig jubileum viert.

 

FUNDRAISING: GELD INZAMELEN VOOR EEN GOED DOEL

De leden van Lionsclub Son en Breugel zetten zich in clubverband in om het leven van hulpbehoevende groepen mensen of kinderen te verbeteren. Daarnaast spannen wij ons ervoor in om de samenleving naar een hoger plan te brengen. Dit door onszelf met kennis, ervaring, organisatie en menskracht (“handjes”) in te zetten voor anderen bij goede doelen, maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven van stichtingen, verenigingen en particulieren.

Het inzamelen van geld is een van de manieren waar op de Lionsclub Son en Breugel de gemeenschap ‘dient’. Met het ingezamelde geld ondersteunen we zowel lokale goede doelen als projecten buiten de omgeving van Son en Breugel. Voor deze fundraising organiseren wij diverse activiteiten. Een belangrijke, jaarlijks terug kerende activiteit is de feestelijke Ondernemersavond. Een andere succesvolle terugkerende activiteit is de Lucky Ducky Race. De netto-opbrengsten onze activiteiten worden projectmatig ingezet. Daarnaast verlenen de leden van de Lionsclub hand-en-spandiensten voortkomend uit wensen van de Wensboom die we elk jaar opstellen op een prominente plek in Son en Breugel.

Wilt u meer weten over de Lionsclub Son en Breugel? Kijk dan op: