ONDERNEMERS IN HET SONNETJE 3 JULI 2021

Door CoVid-19 kon de traditionele Ondernemersavond begin dit jaar helaas niet doorgaan. Toch zien we als Lionsclub Son en Breugel een kans om elkaar op een andere manier te ontmoeten met het evenement “Ondernemers in het Sonnetje” op zaterdag 3 juli.

We hopen dat we in deze tijd van beperkingen, waar ook ondernemers zo door geraakt worden, met dit evenement toch een lichtpunt te kunnen bieden. Een moment waarin we alsnog recht doen aan de uitgangspunten van de ondernemersavond “ontmoeten, verbinden, vieren”.

Tijdens het evenement reiken we de “Lionsclub Son en Breugel Trofee 2021” uit aan een Sonse ondernemer die zich op een speciale wijze heeft ingezet voor de leefgemeenschap in Son en Breugel of een speciale prestatie heeft geleverd in deze Corona tijd.

Voorafgaande aan deze uitreiking besteden we, verdeeld over de komende zeven weken in de Mooi Son en Breugel Krant aandacht aan zeven lokale ondernemers. Het gaat hier om de ondernemers die vanaf 2013 door de Rabobank als hoofdsponsor van de Ondernemersavond tot “Starter van het jaar” zijn uitgeroepen. U leest hoe het nu gaat met deze ondernemers, hoe zij terug kijken op de nominatie en wat de plannen zijn voor de toekomt. De eerste artikelen kunt u lezen in de editie van afgelopen 5 mei.

De feestelijke uitreiking op zaterdag 3 juli a.s. zal plaatsvinden bij de Kiosk te Son en Breugel. U bent van harte welkom om dit evenement bij te wonen. Het evenement zal plaatsvinden in de namiddag en zal voorzien zijn van een bescheiden feestelijk randje. Het exacte programma (mede afhankelijk van de dan geldende Covid maatregelen) zal nog nader bekend gemaakt worden, maar u kunt deze datum alvast in uw agenda reserveren.

Wij zien ernaar uit ook U te mogen ontmoeten.

 

 

 


ONDERNEMER VAN HET JAAR 2020

Al vele jaren organiseert de Lionsclub Son en Breugel de Ondernemersavond Son en Breugel in de feesttent op het Kerkplein in Son. Ook dit jaar bestond het voornemen om in het begin van 2021 de feestelijke uitreiking van de ondernemer van het jaar 2020 te laten plaatsvinden.
Echter, als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus kunnen evenementen alleen doorgaan onder strikte regelgeving uit de thans bekende landelijk afgekondigde maatregelen en de geldende noodverordening van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Het bestuur van de Lionsclub Son en Breugel heeft deze regelgeving naast de gangbare activiteiten van de vereniging voor 2020-2021 gelegd. Een evenement als de Ondernemersavond Son en Breugel kan niet los worden gezien van verhoogde risico's in het kader van Coronabesmettingen als het evenement wel wordt georganiseerd op de wijze zoals Lionsclub Son en Breugel dat wenselijk vindt.

Op basis van overwegingen op haalbaarheid van alternatieven, verantwoordelijkheid, handhaving van maatregelen en vooral op het beschermen van alle betrokkenen bij het evenement en bezoekers voor de risico's en gevolgen van mogelijke besmettingen, is de Lionsclub Son en Breugel tot de navolgende besluiten gekomen.
De Ondernemersavond Son en Breugel zal een jaar worden overgeslagen. De geplande Ondernemersavond van begin 2021 zal dan ook geen doorgang vinden. Ook de toekenning van de titels "Ondernemer van het jaar 2020" voor Ekkersrijt en Son en Breugel en de titel "Starter van het jaar" zal niet plaats vinden. De toekenning en uitreiking in een alternatieve vorm, zoals in een besloten kring of virtueel doet in onze ogen geen recht aan de uitgangspunten van de ondernemersavond "ontmoeten, verbinden, vieren". Daarbij doen we onze ondernemers, sponsoren en goede doelen te kort.

Uiteraard hopen wij dat aan de veiligheidsmaatregelen spoedig een einde komt, doordat een passende oplossing wordt gevonden voor alle huidige Coronaperikelen, zodat wij in 2022 de Ondernemersavond Son en Breugel wederom kunnen organiseren.

Lionsclub Son en Breugel vindt het zeer spijtig dat het evenement geen doorgang kan vinden, maar rekent op uw begrip voor het door ons genomen besluit. Wij achten de algemene veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen en bezoekers van een zwaarwegender belang.