Menu Sluiten

GOEDE DOELEN

MET DE OPBRENGST VAN UW STEUN HIELP U DE VOLGENDE GOEDE DOELEN

Ieder jaar besteden we de netto opbrengst van de Ondernemersavond aan een aantal goede doelen. Organisaties die zich, met de inzet van vooral vele vrijwilligers, inzetten voor anderen in de samenleving.

 

ONDERNEMERSAVOND 2023

Op de Ondernemersavond 2023 hebben we voor € 13.000 de volgende cheques uitgereikt:

fotograaf: Wil Feijen

Kerstpakkettenactie  Son en Breugel Sinds begin 2023 worden de Kerstpakketten verzorgd door een zelfstandige stichting. Met deze jaarlijks terugkerende actie maken zij vele mensen in onze gemeenschap blij in de dagen waar erbij horen extra belangrijk is. Deze cheque zorgt ervoor dat bijna 200 gezinnen extra dit jaar een zeer gewaardeerd kerstcadeau ontvangen. € 2.500,-
Stichting Kufambatose In vele delen van de wereld, zoals ook in Zimbabwe, betekent een handicap dat je er buiten staat. Kufambatose maakt het met diverse projecten mogelijk dat deze kinderen meedoen. Met protheses op maat, lokaal gemaakt, verhogen zij zo de zelfredzaamheid en de kans op een toekomst. Een steun die blijvend nodig is. € 2.000,-
Stichting Kinderkampen Als kind een week lang op kamp in de zomervakantie. Hoe bijzonder is dat. Op het terrein van Scouting Dutmella in prachtige tenten maakt deze stichting het mogelijk voor 10 kinderen die anders geen vakantie hebben. Een week lang samen onbezorgd plezier met een mooi programma. Al eerder een goed doel en ook in 2023 goed besteed. € 1.000,-
Basisschool Buitenste binnen De nieuwbouw van deze nieuwe school waarin de Krommen Hoek en de Regenboog zijn opgegaan vordert gestaag. Enkele jaren geleden heeft de Lionsclub voor de andere basisscholen in Son en Breugel bijgedragen aan speeltoestellen. Nu is het moment om dat ook voor deze school te doen. Een buitenspeelplaats voor schoolkinderen en kinderen in de wijk. € 2.500,-
Kindervakantiespelweken Son en Breugel Soms is het best moeilijk om de mensen die het echt kunnen gebruiken te bereiken. Nu het door Corona weer kan, zijn deze enthousiaste jongeren weer hard aan het werk voor de Kindervakantiespelweken in Son en Breugel in de zomer van dit jaar. Ook daar is deelname niet voor ieder gezin mogelijk. Mooi dat ze tijdens een lunch voor maar liefst 500 kinderen aandacht besteden aan het thema armoede. € 1.000,-
Emiliusschool Son en Breugel Op 1 juni 2023 gingen de drie jongste klassen met begeleiders naar de Efteling voor het thema “sprookjes”. Ruim 20 kinderen met een, sommige meervoudige, handicap vervoer je dan niet zomaar. Deze donatie van Elbo Technology maakte een geweldige beleving voor deze kinderen mogelijk met een bus voor rolstoelvervoer. € 1.000,-
Stichting MeeDoen Son en Breugel Al een groot aantal jaren actief in Son en Breugel om jongeren met een beperking of achterstand mee te laten doen, onder meer door te laten sporten of waardevol werk te laten doen. Denken in kansen. Dit jaar is de donatie bestemd voor de organisatie van een banenmarkt voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt: “ontdek je pad op maat naar succes” in het najaar van 2023 € 1.000,-
Lions voor Oekraïne In de winter 2022-2023 steunde Nederland Lions de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne via de daar aanwezige lokale Lionsclubs. De Lionsclub Son en Breugel droeg bij met deze donatie. € 1.000,-

Lions Nederland hulpfonds Na de aardbeving in februari 2023 hielp Lions Nederland via het nationale hulpfonds de slachtoffers in Turkije en Syrië.  De Lionsclub Son en Breugel droeg bij met deze donatie

€ 1.000,-
Overige donaties en bestedingen. Naast de uitgereikte cheques op de Ondernemersavond zelf steunen we als Lionsclub dit jaar diverse organisaties en initiatieven. Zo steunen we het Hoi-huis, dragen we bij aan de Diabetes-challenge en reserveren we een bedrag om de verzoeken uit de Wensboom te financieren. € 800,-
Lionsclub Son en Breugel Fundkas Het resterende bedrag van de opbrengst beheren we in onze Fundkas om te beschikken over fondsen die we kunnen aanwenden bij verzoeken om steun gedurende het jaar. Zo zijn we na een beoordeling van de aanvraag snel in staat om te steunen waar mogelijk en gewest is vanuit ons motto “Lions Helpen”.

ONDERNEMERSAVOND 2022

De opbrengst van de Ondernemersavond 2022 is onder meer besteed aan onderstaande goede doelen.

fotograaf: Wil Feijen

Samenwerkende Kerken Son en Breugel Met deze jaarlijks terugkerende actie maken zij vele mensen in onze gemeenschap blij in de dagen waar erbij horen extra belangrijk is. Maar liefst 2 van onze sponsoren (Rendac en Remondis) wilden dan ook heel graag hun sponsoring verbinden aan jullie actie. Deze cheque zorgt ervoor dat 180 gezinnen extra dit jaar een zeer gewaardeerd kerstcadeau ontvangen. € 2.500,-
Stichting Kufambatose In vele delen van de wereld, zoals ook in Zimbabwe, betekent een handicap dat je er buiten staat. Kufambatose maakt het met diverse projecten mogelijk dat deze kinderen meedoen. Met protheses op maat, lokaal gemaakt, verhogen zij zo de zelfredzaamheid en de kans op een toekomst. € 2.000,-
Stichting Kinderkampen Als kind een week lang op kamp in de zomervakantie. Hoe bijzonder is dat. Op het terrein van Scouting Dutmella in prachtige tenten maakt deze stichting het mogelijk voor 10 kinderen die anders geen vakantie hebben. Een week lang samen onbezorgd plezier met een mooi programma. € 1.000,-
Stichting Voedselbank Best e.o, afdeling Son en Breugel Waardevol werk waar helaas nog steeds, de laatste tijd zelfs meer, behoefte aan bestaat. Soms is het aanbod groter dan wat je direct kan verdelen. Dan is een diepvriesmeubel van harte welkom. € 1.000,-
Kindervakantiespelweken Son en Breugel Soms is het best moeilijk om de mensen die het echt kunnen gebruiken te bereiken. Nu het door Corona weer kan, zijn deze enthousiaste jongeren weer hard aan het werk voor de Kindervakantiespelweken in Son en Breugel in de zomer van dit jaar. Ook daar is deelname niet voor ieder gezin mogelijk. Mooi dat ze tijdens een lunch voor maar liefst 500 kinderen aandacht besteden aan het thema armoede. € 1.000,-
LEV-groep Son en Breugel LEV staat voor leven. En dat is mooi dat zoveel mogelijk mensen dan vol kunnen meedoen. De LEV-groep doet dat op vele terreinen, o.a. door ondersteuning van mantelzorgers en jongeren. Met deze cheque maken zij dit jaar 30 extra kinderen blij met een eigen zomerspelpakket. € 750,-
Stichting MeeDoen Son en Breugel Al een groot aantal jaren actief in Son en Breugel om jongeren met een beperking of achterstand mee te laten doen, onder meer door te laten sporten of waardevol werk te laten doen. Denken in kansen. Een geweldig nieuw initiatief dat bijna 20 jongeren zich hier in het nieuwe Dommelhuis gaan inzetten als “serviceteam”. Straks mooi herkenbaar met nieuwe bedrijfskleding. € 500,-
De Zonnebloem afdeling Son en Breugel Al jaren een team van betrokken enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten om vooral ouderen erbij te laten horen, door het organiseren van vele activiteiten. We dragen graag bij aan het initiatief van een diner voor 120 vrijwilligers en deelnemers. € 500,-

Daarnaast nog enkele doelen die op de Ondernemersavond 2022 zelf niet zijn uitgereikt:

Reservering voor een te organiseren Lions verwen- en dankdag Naast het uitdelen van cheques aan organisaties, zijn we als Lionsclub ook met eigen inzet Dienstbaar. Organisatie van evenementen, of het leveren van handjes bij lokale initiatieven zoals onlangs het geweldige “Son en Breugel Samen Sterker”.
We reserveren uit de opbrengst van vanavond dan ook graag een bedrag voor een nog te organiseren dag waarbij we een specifieke doelgroep samen een dagje uit laten beleven.
€ 2.500,-
Reservering voor projecten op basisscholen Son en Breugel Ook scholen hebben het lastig om met toegekende budgetten alle wensen in te vullen, of alle kinderen mee te laten doen. Zo is bijvoorbeeld een ouderbijdrage niet altijd voor elk gezin te dragen. In overleg met de scholen, gaan we kijken hoe wij daarbij kunnen steunen vanuit ons motto “Lions Helpen”. € 2.000,-
Lions voor Oekraïne Na het uitbreken van de oorlog in feb kwam een enorme stroom vluchtelingen op gang. Talloze organisaties zetten zich hiervoor in. Als Lionsclub hebben we ons aangesloten bij de landelijke Lionsactie voor Oekraïne en de inzameling van geld voor hulpgoederen door de firma de Rooy. € 1.500,-
Het Kuylkamp Familiefestival Son en Beugel Tijdens dit driedaagse festival dragen we zo bij aan het speciale rolstoelvervoer tijdens de gehandicaptenmiddag € 500,-
De Nationale Diabetes Challenge, van de Bas van de Goor Foundation, team Son en Breugel Organiseren van laagdrempelige wandelingen in de omgeving van ons mooie dorp. € 200,-
Stichting HOi-huis Son en Breugel Midden in de kern van Son een centrum voor ontmoeting, hobby en informatie voor ouderen. Deze donatie maakt het voor nog meer ouderen uit ons dorp mogelijk om jaarlijks aan te sluiten. € 200,-
Son en Breugel samen sterker Het evenement “Son en Breugel samen sterker” op 11 en 12 juni was een geweldig succes. Een weekend lang aandacht voor de strijd tegen kanker. Samen lopen, fietsen, herdenken en feesten. De organisatie heeft er alles aan gedaan om mensen in Son en Breugel te verbinden; deelnemers, eregasten, publiek en ondersteuners. Alle opgehaalde gelden zijn, of worden nog, prima besteed aan de diverse vastgestelde goede doelen. Om dit te onderschrijven hebben we op 8 juli 2022 een extra cheque uitgereikt, speciaal voor het zonnebrandproject. Dit project maakt kinderen op basisscholen in Son en Breugel bewust van het risico op huidkanker en levert ook echt bescherming. Zo kan Son en Breugel samen sterker kunnen dit project verder uitbreiden naar andere locaties en voortzetten over een langere periode”. € 500,-

fotograaf: Wil Feijen

Daarnaast blijven we altijd op zoek naar andere goede doelen en initiatieven in onze Son en Breugelse gemeenschap. Mogelijk heeft u zelf ook een voorstel voor een organisatie waar we uw bijdrage aan kunnen besteden. Neem dan contact met ons op en we bezien samen wat er mogelijk en gewenst is.

 

ONDERNEMERS IN HET SONNETJE 2021

Door Corona kon begin 2021 de Ondernemersavond helaas niet doorgaan en zijn er ook geen Ondernemers en Starters van het Jaar bepaald. Tijdens het alternatieve evenement “Ondernemers in het Sonnetje” op zaterdag 3 juli 2021 in Café-Restaurant de Zwaan is een cheque ter waarde van € 500,- uitgereikt aan de organisatie van “Son en Breugel Samen Sterker” voor de organisatie van hun groots evenement in de strijd tegen kanker op 11 en 12 juni 2022. Dit goede doel is door Pieter Foolen van Foolen Audio en Light als nieuwe trofeehouder van de aan hem uitgereikte “Lionsclub Son en Breugel Trofee 2021” voorgedragen.

fotograaf: Wil Feijen