Datum: 9 oktober 2020
Betreft: Ondernemersavond 2020

Beste sponsor van de Ondernemersavond Son en Breugel

Langs deze weg wil de Lionsclub Son en Breugel u hartelijk bedanken voor uw sponsoring van de Ondernemersavond Son en Breugel van het afgelopen jaar en/of de voorgaande jaren. Dankzij uw steun hebben wij dit geslaagde evenement kunnen organiseren en vele goede doelen kunnen steunen.
Al vele jaren organiseert de Lionsclub Son en Breugel de Ondernemersavond Son en Breugel in de feesttent op het Kerkplein in Son. Ook dit jaar bestond het voornemen om in het begin van 2021 de feestelijke uitreiking van de ondernemer van het jaar 2020 te laten plaatsvinden.

Echter, als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus kunnen evenementen alleen doorgaan onder strikte regelgeving uit de thans bekende landelijk afgekondigde maatregelen en de geldende noodverordening van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Het bestuur van de Lionsclub Son en Breugel heeft deze regelgeving naast de gangbare activiteiten van de vereniging voor 2020-2021 gelegd. Een evenement als de Ondernemersavond Son en Breugel kan niet los worden gezien van verhoogde risico's in het kader van Coronabesmettingen als het evenement wel wordt georganiseerd op de wijze zoals Lionsclub Son en Breugel dat wenselijk vindt.

Op basis van overwegingen op haalbaarheid van alternatieven, verantwoordelijkheid, handhaving van maatregelen en vooral op het beschermen van alle betrokkenen bij het evenement en bezoekers voor de risico's en gevolgen van mogelijke besmettingen, is de Lionsclub Son en Breugel tot de navolgende besluiten gekomen.

De Ondernemersavond Son en Breugel zal een jaar worden overgeslagen. De geplande Ondernemersavond van begin 2021 zal dan ook geen doorgang vinden. Ook de toekenning van de titels "Ondernemer van het jaar 2020" voor Ekkersrijt en Son en Breugel en de titel "Starter van het jaar" zal niet plaats vinden. De toekenning en uitreiking in een alternatieve vorm, zoals in een besloten kring of virtueel doet in onze ogen geen recht aan de uitgangspunten van de ondernemersavond "ontmoeten, verbinden, vieren". Daarbij doen we jullie als sponsoren, de ondernemers en de goede doelen te kort.

Uiteraard hopen wij dat aan de veiligheidsmaatregelen spoedig een einde komt, doordat een passende oplossing wordt gevonden voor alle huidige Coronaperikelen, zodat wij in 2022 de Ondernemersavond Son en Breugel wederom kunnen organiseren.

Lionsclub Son en Breugel vindt het zeer spijtig dat het evenement geen doorgang kan vinden, maar rekent op uw begrip voor het door ons genomen besluit. Wij achten de algemene veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen en bezoekers van een zwaarwegender belang.

Het voorgaande laat onverlet dat ons Lionsmotto is: "We serve". Wij zullen dus de mogelijkheden bezien om aan het bedrijfsleven in Son en instellingen met een algemeen belang in Son en omgeving op een alternatieve wijze een helpende hand te bieden. In dat kader zijn giften te allen tijde welkom. Van Neways Electronics International, de ondernemer van het jaar 2019, hebben wij inmiddels spontaan een gift mogen ontvangen die zal worden bestemd aan de Kerstpakkettenactie 2020 van de gezamenlijke kerken in Son en Breugel. Hiervoor zijn we hen zeer dankbaar.
Wij zullen ons blijven inzetten voor goede doelen en hopen op een langdurige samenwerking met u in de toekomst. Als Lionsclub dragen we dit jaar extra bij aan de goede doelen uit onze eigen middelen. Mocht u ook dit jaar de goede doelen financieel willen steunen, waarderen wij het zeer als u een gift overmaakt op NL51RABO0177413107 t.n.v. Lionsclub Son en Breugel. Daarvoor onze hartelijk dank. Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,


Jan Fremeijer
President Lionsclub Son en Breugel 2020-2021
Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Rabobank


Sponsors

Rendac van Laarhoven BMW de Zwaan Adeco Hermsen advocatuur Sol Makelaardij De Brug Timmerfabriek Son B.V Gemco Cast Metal Technology Unica ICT Solutions BENU Apotheek De Linden Son en Breugel Bulsink Sonnerie OQEMA BCM media Nordic auto van Kemenade Best NH adviseurs De Groenstylist Ingenieursbureau Blokpoel Huybregts-Relou ING bank Thermae Son Foolen light Jansen BV JoanKnecht de Rooy Worldpack VSR makelaars Video Anika Kok de Nederlandse Stichting  voor het gehandicapte kind Wens Reclame