GOEDE DOELEN

Ieder jaar gaat de opbrengst van de verkiezing Ondernemer van het Jaar naar een aantal goede doelen. De opbrengst van dit jaar van ruim € 15.000,- is verdeeld over zeker de doelen die onder de foto vermeld staan. Een aantal daarvan kregen hiervoor tijdens de Ondernemersavond een cheque uitgereikt door de President van de Lionsclub Son en Breugel. De rest van het opgehaalde bedrag zal nog jaar nader besteed worden aan actuele projecten van goede doelen.

Het verstrekken van Kerstpakketten door de gezamenlijke kerken aan de financieel meer behoeftigen uit Son en Breugel.

€ 2.500,00

Het project “Therapeutisch paardrijden” voor kinderen van stichting Zonhove. (Sponsor Rendac)

€ 1.500,00

De uit te reiken cheque wordt door de Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind (NSGK) met 50% verhoogd.

€ 750,00

Stichting Kufambatose Zimbabwe t.b.v. kinderen met een motorische handicap www.kufambatose.eu

€ 1.500,00

Stichting Kinderkampen KiKa www.stichtingkika.nl

€ 1.500,00

De Voedselbank afdeling Son en Breugel www.voedselbankbest.nl

€ 1.000,00

De landelijke Lionsactie tegen Kinderkanker www.kika.n

€ 1.000,00

Stichting Kindervakantiespelweken son en Breugel www.kvs-son.nl

€ 500,00

Het Kuylkamp Familiefestival Son en Breugel www.kuylkamp.nl

€ 250,00

Hoi-Huis Son en Breugel www.hoihuis.nl

€ 200,00

Diabeteschallenge Son en Breugel www.nationalediabeteschallenge.nl/wandelchallengesonenbreugel

€ 200,00

Daarnaast zullen we nog een aantal lokale doelen ondersteunen zoals de realisering van de vele wensen uit de Wensboom, "Doe een Wens voor een ander Mens" en andere initiatieven in onze Son en Breugelse gemeenschap.

€ 1.000,00